Dergi Hakkında

Çocuk Vakfı; çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunmak. Çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarak programlar geliştirmek. Çocuk psikolojisi, sağlığı, eğitimi alanlarında ortaya çıkan verilerin ışığında okul öncesi ve okul çağı çocuklarının sorunlarına yardımcı olacak araştırmaların yapılmasına ortam hazırlamak. Aile, çocuk, okul ve çevre ilişkilerinin düzenlenmesinde benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak. Beden ve ruh sağlığının kazanılmasında, özel ilgi gerektiren çocuklara yönelik çalışmalara öncülük etmek.Çalışan çocukların sorunlarına sosyal açıdan çözümler sağlayıcı öneriler geliştirmek. Aile ve çocuk konulu sosyal araştırmaların sonuçlarını kamuoyuna duyurmak.Çocukları olumsuz yönde etkileyen uyarıcılar karşısında koruyucu tedbirler almak; çocuk haklarının savunulmasında ısrarlı ve kararıl olmak.

Çocuklarımızın sevgi ortamı içinde büyümelerini temin etmek amacıyla aile'nin değerini benimsetici çalışmaları özendirmek.  Çocukları toplum gerçeklerinden soyutlamadan, yaşadıkları dünyanın bilincine ulaşmalarına yardımcı olmak. Çocukların kardeşliği inancından hareketle, çocuğa felsefe ile bakmanın yeni ufuklar açabileceğini evrensel çocuk politikasını temeli kabul etmek. Çocuğa yönelik dil, sanat ve edebiyatın oluşmasında sanat ve edebiyat çevrelerini çocuğa uyandırmak. İçinde yaşadığı toplumun değerlerine saygılı, bütün insanlığa şefkatle bakabilen, ideal ahlakı özümsemiş, sağlam karakterli, insanlığa hizmet etmeye kararlı, ruh zenginliğine ulaşmış, erdemli kuşakların yetiştirilmesi  Çocuk Vakfı'nın varoluş sebebidir.

Bu amaçlardan hareketle Ülkemiz ve Dünya Çocuklarına prpje, etkinlik, kongre ve hazırladığı basılı kitaplarka katkı sağlayan Çocuk Vakfı sosyal sorumluluğu gereği hakemli, bilimsel bir dergi ile katkı sağlamayı da amaç edinmiştir. Elektronik ve basılı olarak yayınlanacak Çocuk ve Medeniyet Dergisi ilk sayısını Haziran 2015, ikinci sayısını Aralık 2015 tarihinde yayınlayacaktır.