Dergi Bölümleri

Makaleler

Seçilmiş Başvuru açık Seçilmiş Dizinlenir Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçer

Çocuk ve Medeniyet Dergisi yayın önceliğini  özgün araştrıma makaleri için kullanmaktadır. Ancak bunun dışında derleme ve tarama çalışmaları da yayına kabul edilmektedir. Teorik çalışmalar model, proje önerisi, güncel yaklaşım vb. gibi kapsamlı yenilikler önermesi durumunda yayın önceliği gösterilir. Her sayıda bir kitap tanıtımına yer verilecektir.