Hakemler

Doç. Dr. Ayhan Abacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Akçam, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Murat Anıl, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Türkiye
Prof. Dr. Nur Aslan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Selma Baş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İbrahim E. Bilici, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Peyami Cinaz, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Fahri Çakı, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Belde Kasap Demir, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Nuray Duman, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Nihal Olgaç Dündar, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Erdoğan Erbay, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Beyhan Kanter, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Alaaddin Karaca, Muğla Üniversitesi, Türkiye
Alper Kesten, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Özgür Pirgon, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Hatice Yıldırım Sarı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Şahin, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Nurdan Öncel Taşkıran, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Sait Tüzel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Türkiye
Doç. Dr. Melda N. Yıldız, Kean Üniversitesi, ABD
Doç. Dr. Medine Yılmaz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Hasan Yüksel, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye