Odak ve Kapsam

Çocuk ve Medeniyet Dergisi; medeniyet tasavvurundan hareketle çocuklar için daha yaşanabilir bir dünya kurmaya katkı sağlayacak nitelikte çalışmalara odaklanmaktadır. İnsan olmanın erdemi ve köklerini kuşatacak bir zenginlik içinde çocukların daha mutlu ve sağlıklı gelişmelerine ve korunmalarına hizmet etmeyi amaç edinmiştir. Çocuk ve Medeniyet Dergisi akademik kurgu, özgünlük ve bilimsel teamüllere uygunluk içeren nitel ve nicel içerikli araştrımalara yer verecektir. Çocuk ve Medeniyet Dergisi özellikle çocuk- medeniyet ve tarih perspektifi, karşılaştırmalı çalışmalar, yorum, kuramsal öneri, entelektüel zenginlik, değerler ve kültürel arka plan bağlamında derinlik taşıyan özgün çalışmalarla ilgilidir. Çocuk ve Medeniyet ilişkisini güçlendirme ve yayma amacına hizmet eden, kitap tanıtımı, derleme ve teorik fikir yazılarına da yer verilmektedir. Bu kapsamda yayın odağımız aşağıdaki başlıklarda verilmiştir.

  • Felsefî Temel: Medeniyetin Çocuk Bilgisi
  • Medeniyetlerin İdealleri
  • Çocukluğun Tarihi
  • Medeniyet Fikriyle Çocuk Yetiştirme Geleneği
  • Sanat ve estetik eğitimi
  • Geleneksel çocukluk
  • Modern çocukluk
  • Postmodern çocukluk
  • Değişen çocuk ve çocuklukGeleneksel, modern, postmodern çocuk kültürü
  • Çocuk ve dünya tasarımı
  • Çocuk hakları eğitimi ve demokrasi
  • Aile ve Çocuk Sosyolojisi
  • Aile ve Çocuk Konusundaki Yaklaşımlar
  • Ailenin Sosyal Temelleri
  • Aile ve Çocuk 
  • Çocuk ve Çevresi
  • Çocuk Eğitim Hayatı ve Öğrenme 
  • Çocuk ve Toplum Hayatı 
  • Teknoloji Karşısında Çocuk ve Aile
  • Köy Çocukları
  • Çocuk ve Şehir Çalışmaları
  • Göç, Toplum ve Çocuk