Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  • Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.

Yazar Rehberi

Saygıdeğer Yazarlarımız,

Çocuk ve Medeniyet Dergisine çalışma göndermek için lütfen önce aşağıdaki yazım kurallarını dikkatlice inceleyiniz ve Makale Şablonu üzerinde tam metninizi hazırlayarak sisteme yükleme yapınız. Profesyonel ve standart süreç yönetiminin hızlı yürütülebilmesi için Şablon üzerinde hazırlanıp gönderilmemiş çalışmalar yayın sürecine kabul edilmemektedir.

Çocuk ve Medeniyet Dergisi Makale Şablonu

Üst ve Alt Bilgiler kabul sonrası tarafımızca dizgi aşamasında güncellenecek olup yazarlar tarafından değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni

A4 Dikey

Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5 cm)

Font Ailesi

Times New Roman

Makale Başlığı

12 Punto

Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük olarak yazılır.

Sözlü bildiri, Doktora tezinden üretilmiştir veya destek almış çalışmalar başlığa * şeklinde dip not ile verilir. Başlıktan sonra bir boşluk ve dip not verilmelidir.

Yazar/lar

10 Punto, koyu (bold)

Yazar Adı Soyadı (Sadece Baş harfleri büyük)

Yazar Kurum ve e-posta bilgileri

9 Punto, eğik (italik)

Öz Başlık

11 Punto ve Koyu Yazılır

Öz Metin

10 Punto,

İki tarafa yaslı,

500 Kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Paragraf var ise paragraflar arası 6 nk boşluk verilir.

Anahtar Kelimeler Başlığı

10 Punto Koyu ve eğik

Anahtar Kelimeler

10 Punto normal

3 ile 7 kelima arası anahtar kelime yazılmalıdır.

İlk anahtar kelime ve Özel kelimelerin baş harfleri büyük gerisi küçük harfle yazılır

Makale Hakkında Bilgisi

Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.

Ana Başlıklar

Giriş, Yöntem, Tartışma v.b. temel başlıklar

11 Punto, Tümü Büyük, Koyu ve Ortalı
Altından ve Üstünden 6 nk boşluk

Alt Başlıklar

Paragraf başı 1,25 cm içerden

10 Punto, Koyu, İki yana yaslı

Paragraflar

Paragraf başları 1,25 cm içeriden
10 punto, İki yana yaslı
Paragraflar arası 6 nk boşluk

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.

Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.

Tablo ve Şekiller ortalı verilir.

Tablo başlıkları ve metin 10 Punto
Tablo ve Numarası Koyu Örn. Table 1.

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto
Şekil ve Numarası Koyu Örn. Şekil 1.
Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalı ve Makale Gönderme basamaklarının 4. Basamağında Ek Bir Dosya Yükle seçeneği ile orijinal şekil yüklenmelidir.

Kaynakça

Kaynakça ve Gönderme APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Font Times New Roamn ve satır aralığı 6 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.

Kaynakça Örnekleri

KİTAP

Blalock, H. M. (1987). Social statistics (7.bs.). New York: McGraw-Hill.

Gönderme: (Blalock, 1987, s.234)

KİTAP İÇİ BÖLÜM

Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.). Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl’a armağan içinde (ss. 199-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Gönderme: (Bayır, 1997, s.207)

ÇEVİRİ KİTAP

Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin doğuşu (M. Kıratlı, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Gönderme: Lewis, 2000, s. 12

MAKALE

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. doi: 10.15390/EB.2014.3078

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 245)

ELEKTRONİK MAKALE

Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. 3 Aralık 2014 tarihinde http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/779/376 adresinden erişildi.

Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 240)

TEZ

Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara’da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gönderme: (Mantar, 2003, s.67)

BİLDİRİ

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gönderme: (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s. 92)

WEB SAYFALARI

UNESCO. (2013). World Heritage list. UNESCO web sitesinden 21 Aralık 2013 tarihinde erişildi: http://whc.unesco.org/en/list

Gönderme: (UNESCO, 2013)