Değerlendirme Politikası

Çocuk ve Medeniyet Dergisi editör görüşü ile alan uzmanları hakemlere iletilen çalışmaların 1 ayda incelenmesini beklemektedir. Hakemler değrelendirmelerini çalışmanın niteliğine göre tanımlanan formlar üzerinden yaparlar. Değerlendirme formu derecelendirme ve doldurulması gerekli kısa açıklamalar içeren bölümlerden oluşmaktadır. Hakemler nihai kararlarını form üzerine sunulmuş seçenekler üzerinden işaretleyerek verirler. Hakem görüşleri editörler için rehber niteliğindedir. Hakem görüşleri arasındaki tutarlılık ve/veya farklılıklar editörler tarafından incelenir. Bu aşamada gerekli görülürse kimlik bilgileri korunarak hakem görüşlerinin karşılıklı incelenmesi sağlanır.  Oluşan nihai değerlendirme üzerinden Editör çalışma hakkında karar verir. Karar hakemlere ve yazar/yazarlara dergi sistemi üzerinden iletilir. 

Çocuk ve Medeniyet dergisi hakemlerini doktora eğitimi almış uzmanlardan oluşturur. Ayrıca dergiye gönderilen çalışanın niteliğine göre çocuk konusunda porjeler yürüten, kamu yararı gözeten çalışmalar düzenleyen, tanınmış yazar ve alana katkı sağlayan Türkiye ve Dünyada saygın isimlerden hakem olarak destek alınır.

Çocuk ve Medeniyet Dergisine hakem olarak destek sağlamak isteyen okurlarımız cocukvemedeniyet@hotmail.com adresine kısa özgeçmişlerini ve çalışma alanlarını anahtar kelimeler vererek iletmeleri gerekmektedir. Çocuk Vakfı Çocuk ve Medeniyet Dergisi gönüllülük ilkesine göre çalışmaktadır. Sağlayacağınız katkılar için şimdiden en içten teşekkürlerimizi sunarız.