Değerlendirme Süreci

Dergi yönetim sistemine gelen çalışmalar en geç 1 ay içerisinden aşağıdaki kriterlerde Editör ve Yayın Kurulu ön değerlendirmesinden geçer.

 1. Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu,

 2. Dergi yazım kurallarına uygunluğu (Varsa makale şablonu, font, başlıklar, gönderme ve kaynakça stili v.b.)

 3. Yayın dili (Öz, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış öz çevirisi v.b.),

Yayın Kurulu tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman en az 2 hakeme iletilir.

 • Çalışma niteliğine göre Hakemler için standart Değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir

 • Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir.

 • Hakem değerlendirmeleri için süre 6 haftadır.

 • Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir.

 • Çalışmalar için hakem görüşleri Yayın Kurulunun Nihai Kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima yayın kuruluna aittir.

 • Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir

  • Yayın Kabul edilebilir

  • Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir)

  • Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim (Çalışma yazarları tarafından geldikten sonra 2. tur değerlendirmesine alınır)

  • Yayınlanamaz (Red)

 • Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarda belirtilen süre ile aynı şekilde işler.

 • Hakem görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri yayın kurulunca incelenir (en fazla 2 hafta)

 • Yayın kurulu hakem görüşleri ve önerileri doğrultusunda nihai kararı vererek çalışma yazarlarına nihai kararı iletirler.