Editör Kurulu

İmtiyaz Sahibi

  • Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı, Türkiye

Alan Editörleri

  • Mehmet Palancı, Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
  • Ahmet Albayrak, Dr., Uludağ Üniversitesi,Türkiye, Türkiye
  • Adnan Altun, Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
  • Bumin Dündar, Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
  • Meral Kaya, Dr., Brooklyn Üniversitesi, ABD
  • Faruk Levent, Dr., Marmara Üniversitesi, Türkiye
  • Memduh Cemil Şirin, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
  • Vefa Taşdelen, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
  • A. Korkut Tuna, Dr., İstanbul Commerce University, Türkiye