Aile ve Çocuk Temalı 11. Sayı ile Çocuk ve Din Temalı 12. Sayı için Makale Başvuru Çağrısı

Çocuk ve Medeniyet dergisinin 11. sayısı Aile ve Çocuk temasına ayrılmıştır. Sayı Prof. Dr. A. Korkut Tuna ve Arş Gör. Ayşe Kaya editörlüğünde yayımlanacaktır. Çocuk ve Medeniyet dergisinin 12. sayısı ise Çocuk ve Din temasına ayrılmıştır ve Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın editörüğünde hazırlanacaktır.

Her iki sayıda bilimsel inceleme, araştırma makalelerinin  yanı sıra kitap incelemeleri, değerlendirme ve makale çevirileri de yer alacaktır.

Aile ve Çocuk sayısı için belirlenen içerik çerçevesine dair konu başlıkları şu şekildedir:

 1. Kültür-Medeniyet: Aile ve Çocuk Geleneği
 2. Sosyal Tarih İçinde Aile
 3. Aile ve Çocuk Sosyolojisi
 4. Toplumsal Değişim Sürecinde Aile ve Çocuk
 5. Geleneksel, Modern, Postmodern Aile ve Çocuk Anlayışı
 6. Küreselleşme sürecinde Aile ve Popüler Kültür
 7. Aile, Çocuk ve Dijital Dönüşüm
 8. Değişen Dünyada Ebeveynlik ve Aile İçi İletişim
 9. Göç ve Aile
 10. Ebeveynlik ve Medya
 11. Aile ve Serbest Zamanlar
 12. Aile ve Tüketim Kültürü
 13. Aile ve Kadın
 14. Aile, Yaşlılar ve Engelliler
 15. Aile ve Çocuk Yoksulluğu
 16. Aile ve Çocuk Politikası
 17. Aile ve Sosyal Hizmetler
 18. Aile, Çocuk, Kent ve Mekanın İnşası
 19. Aile, Çocuk ve Yerel Yönetimler
 20. Aile, Çocuk ve Değerler Eğitimi
 21. Aile ve Çocuk: Kültür-Sanat
 22. Aile ve Ev İçi Şiddet
 23. Uluslararası Sözleşmeler ve Aile
 24. COVID-19 Salgınında Aile ve Çocuk

Aile ve Çocuk temalı Çocuk ve Medeniyet dergisinin 11. sayısı için Makale, görüş, kitap incelemesi ve çevirilerinizi 15 Temmuz 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

 

Çocuk ve Din sayısı için belirlenen içerik çerçevesine dair konu başlıkları şu şekildedir:

 1. Kültür-Medeniyet: Aile ve Çocuk Geleneği
 2. Sosyal Tarih İçinde Aile
 3. Aile ve Çocuk Sosyolojisi
 4. Toplumsal Değişim Sürecinde Aile ve Çocuk
 5. Geleneksel, Modern, Postmodern Aile ve Çocuk Anlayışı
 6. Küreselleşme sürecinde Aile ve Popüler Kültür
 7. Aile, Çocuk ve Dijital Dönüşüm
 8. Değişen Dünyada Ebeveynlik ve Aile İçi İletişim
 9. Göç ve Aile
 10. Ebeveynlik ve Medya
 11. Aile ve Serbest Zamanlar
 12. Aile ve Tüketim Kültürü
 13. Aile ve Kadın
 14. Aile, Yaşlılar ve Engelliler
 15. Aile ve Çocuk Yoksulluğu
 16. Aile ve Çocuk Politikası
 17. Aile ve Sosyal Hizmetler
 18. Aile, Çocuk, Kent ve Mekanın İnşası
 19. Aile, Çocuk ve Yerel Yönetimler
 20. Aile, Çocuk ve Değerler Eğitimi
 21. Aile ve Çocuk: Kültür-Sanat
 22. Aile ve Ev İçi Şiddet
 23. Uluslararası Sözleşmeler ve Aile
 24. COVID-19 Salgınında Aile ve Çocuk

Çocuk ve Din sayısı için Makale, görüş, kitap incelemesi ve çevirilerinizi 1 Eylül 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz.