Batı'da Çocukluk Sosyolojisi Çalışmaları Tarihi

Esra Işık

Özet


Bu çalışma çocukluk sosyolojisi tarihinin nasıl şekillendiği sorusuna yanıt aramaktadır. Çocuk konusu uzun yıllar sosyoloji disiplini içerisinde kendine ait bir alan üretememiştir. 1980’ler de ise Yeni Çocukluk Sosyolojisi adıyla ortaya çıkan çalışmalar çocuğu klasik sosyolojik yaklaşımın aksine sosyal bir fenomen, toplumsal bir aktör olarak ele almaya başlamıştır. Sosyoloji disiplininin çocukluğu bu yeni ele alış biçimi aynı zamanda çocukluğun tarihsel ve toplumsal bağlamda nasıl değiştiği ile de yakından ilişkilidir. Yapılan çalışmalar Batı’da Orta Çağ’da yetişkinlikten ayrı tutulan bir çocukluk algısının olmadığını gösteriyor. Modernleşme ile yeniden tanımlanan çocukluk dönemi sosyal bilimler içinde önemli bir konu olmaya başlamıştır. Başta psikoloji olmak üzere antropoloji ve sosyoloji çocukluk incelemelerine yönelmiş ancak sosyolojinin çocukluk dönemine dair çalışmaları psikolojinin baskın rolünün etkisinden uzun zaman kurtulamamıştır. Bu çalışmanın konusu da günümüzde belli bir literatürü oluşan ve tartışma alanı bulan çocukluk sosyolojisinin tarihsel sürecinin ele alınması üstüne kuruludur.


Anahtar Kelimeler


Çocuk, Sosyoloji, Yeni Çocukluk Sosyolojisi.

Tam Metin:

PDF