Çocukluk Sosyolojisinin Özgün Sahası: Çocuklarla Nitel Araştırma

Emrah Akbaş, Gamze Erükçü Akbaş

Özet


Bu çalışma çocuklarla nitel araştırmanın imkânını çocukluk sosyolojisi alanındaki farklı çocuk perspektiflerini ele almak suretiyle soruşturmakta ve çocuklarla nitel araştırmayı çocuk/çocukluk sosyolojisi sahasının inşası için en önemli araçlardan biri olarak ele almaktadır. Bu çerçevede çalışmada evvela çocukluk sosyolojisi içindeki farklı çocuk perspektifleri ele alınmakta, daha sonra çocuklarla araştırma yapma konusunda ana akım tutumlara ve metodolojik tercihlere alternatif oluşturma iddiasını temsil eden çocuklarla nitel araştırmanın imkânı tartışmaya açılmakta ve son olarak da çocuklarla nitel araştırmada kullanılan bazı teknikler ortaya konmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Çocuk, çocukluk, çocuk sosyolojisi, nitel araştırma, çocuklarla nitel araştırma

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbaş, E., ve Atasü-Topçuoğlu, R. (2009). Modern çocukluk paradigmasının oluşumu: eleştirel bir değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, C, 20, 1.

Ariès, P. (2014). Enfant et la vie familiale sous l'ancien régime (L'). Points.

Christensen, P. (2004). Children’s participation in ethnographic research: issues of power and representation. Children and Society, 18, 165-176.

Darbyshire, P. MacDougall, C. ve Schiller, W. (2005). Multiple methods in qualitative research with children: more insight or just more? Qualitative Research, 5(4):417-436.

Demir Gürdal, A. (2013). Sosyolojinin ihmal edilen kategorisi çocuklar üzerinden çocukluk sosyolojisine ve sosyolojiye bakmak. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 15(4), 1-26.

Docherty, S., ve Sandelowski, M. (1999). Focus on qualitative methods: Interviewing children. Research in Nursing & Health, 22(2), 177-185.

Freeman, M. ve Mathison, S. (2009). Researching children’s experiences. New York: The Guilford Press.

Greene, S. ve Hill, M. (2005). Researching children’s experience: methods and methodological issues. Researching children’s experience methods and approaches (Ed. Sheila Greene and Diane Hogan). Sage.

Harden, J., Scott, S., Backett-Milburn, K., ve Jackson, S. (2000). Can't talk, won't talk?: methodological issues in researching children. Sociological Research Online, 5(2), 1-12.

Hogan D., Etz, K., ve Tudge, J. (1999). Reconsidering the role of children in research. Through the eyes of the child: Revisioning children as active agents of family life (Ed. F. M. Berado ve C. Shehan). Stanford, CT: JAI Press.

James, A. (1993). Childhood identities. Edinburgh: Edinburgh University Press.

James, A., Jenks, C. ve Prout, A. (1998). Theorizing childhood. Londra: Polity.

Kirk, S. (2006). Methodological and ethical issues in conducting qualitative research with children and young people: A literature review. International Journal of Nursing Studies, 44(7), 1250-1260.

Lloyd-Smith, M. ve Tarr, J. (2002) Researching children’s perspectives: a sociological dimension. Researching children's perspectives (Ed. Lewis, A., ve Lindsay, G.). Birmingham: Open University Press.

Matthews, G. B. (1994). The philosophy of childhood. Harvard University Press.

Mauthner, M. (1997). Methodological aspects of collecting data from children: Lessons from three research projects. Children & Society, 11(1), 16-28.

Moore, R.C. (1986). Children’s domain: Play and space in child development. London: Croom Helm.

Punch, S. (2002). Research with children: the same or different from research with adults? Childhood, 9(3): 321–41.

Save the Children (1996). Towards a children’s agenda: new challenges for social development. Londra: Save the Children, UK.

Thomas, N. ve O'kane, C. (1998). The ethics of participatory research with children. Children & Society, 12(5), 336-348.