Çocuklu Sosyolojisine Giriş

Levent Eraslan

Özet


Çocukluk kavramı, son dönemde tüm dünyada çeşitli yönleriyle tartışılmakta ve kendine özgü nitelikleri ile değişim ve dönüşümlerle ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Bu ele alış, çeşitli disiplinlerin bakış açısı ile kimi zaman çocuk hakları, çocuk işçiler, çocuk suçluluğu, çocuk istismarı, çocukluk politikaları gibi konularda olmaktadır. Bu ilgi düzeyinin artışı aslında çocukluğun basit bir gelişim dönemi değil aksine kendine özgü değerler, özellikler ve davranış kalıplarının olduğu bir başka deyişle çocukluğun “toplumsal” olduğu gerçeğinin kabulü ile öncelikle ilişkilidir.

Tam Metin:

PDF