Çocuklar, Çocukluk ve Sosyal Sermaye: Bağlantıların İncelenmesi

Madeleine Leonard

Özet


Bu makale çocukların sosyal sermaye ‘varlıklarını’ nasıl geliştirdikleri ve kullandıklarını incelemekte ve bu çerçevede çocukların aile, akran ve toplum bağlantılarına ışık tutan iki araştırma projesinden yararlanmaktadır. Gelişmekte olan sosyal sermaye (veya sosyo-kapital) literatüründe çocukların üzerinde yeterince durulmamıştır. Gerçekten de, literatürün büyük bölümünde çocuklar üzerinde yeterince durulmamış, var olan ağları nasıl algıladıkları ya da nasıl ek ağlar yarattıklarını ve bunları nasıl yönettikleri düşünülmemiş, sosyal sermaye “varlıklarının” çocuklara aktarımı konusu basit bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Makalede Putnam, Coleman ve Bourdieu tarafından ileri sürülen sosyal sermaye kavramının içinde çocuk ve çocukluğun ele alınışı incelenecektir. Sosyal sermayenin en önemli özelliklerinden biri diğer sermaye türlerine dönüştürülebiliyor olmasıdır. Çocukların sosyal ağlarına odaklanmak aynı zamanda bu sosyal sermaye dönüşümünün irdelenmesini de kaçınılmaz kılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Bourdieu, çocuklar, Coleman, Putnam, sosyal sermaye

Tam Metin:

PDF