Türk Yazılı Basınında Suriyeli Sığınmacı Çocuklar

Emrah Akbaş

Özet


Bu araştırma geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocukların yerel, bölgesel ve ulusal yazılı basındaki haberlerde hangi temalar etrafında ve nasıl sunulduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada 08.09.2016-08.09.2017 tarihleri arasında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası Türkçe yayın yapan ve periyodik olarak yayımlanan yazılı basın organlarında Suriyeli sığınmacı çocuklarla ilgili çıkan haberler tespit edilmiş ve bu haberlerde Suriyeli çocukların yer alma biçimleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Uluslararası yazılı basın organları Kıbrıs’ta ve Avrupa ülkelerinde Türkler tarafından çıkarılan yayın organlarını içermektedir. Bu bakımdan uluslararası düzeyde de olsa söz konusu basın organları bu çalışmada Türk yazılı basını kavramına dâhil edilmiştir. Araştırmanın örneklemi ise 08.09.2016-08.09.2017 tarihleri arasında Suriyeli, mülteci, sığınmacı ifadeleri ve çocuk kelimesi bulunan 8517 haberdir. 8517 haberin 6521’i çocuklarla doğrudan ilişkili olmayan haberler iken yalnızca 1996’sı çocuklarla doğrudan ilgili haberleri içermektedir. Haberler atlas.ti programı kullanılarak tasnif edilmiş ve yapılan kodlama işlemlerinde belirli kategoriler oluşturulmuştur. Köşe yazıları çıkartılmış olup 7839 haber ele alınmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Suriyeli Mülteciler, Mülteci Çocuklar, Medya, Haber

Tam Metin:

PDF