Adolesan Cinsel İstismarı ile İlgili Hekimlerin Bilgi, Tutum ve Davranışları

Kayı Eliaçık, Nazmiye Aslı Sürgel, Ali Kanık, Aylin Yetim, Nurullah Bolat, Ali Rahmi Bakiler

Özet


Adolesanlarda cinsel istismar, zihin ve beden sağlığı üzerindeki olası hasarları nedeni ile oldukça önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu yaş grubunda cinsel istismarın önemsenmediğini ve göz ardı edildiğini gösteren birçok çalışma vardır. Bu nedenle adolesanlara hizmet veren hekim grubunun davranış ve tutumlarını ölçülerek, bu konuda farkındalık yaratmak ve eksik olan konuları tespit ederek yapılacak eğitimlere ışık tutmak amaçlanmıştır.

Çalışma gönüllülerin kendi dolduracağı formdan oluşan bir anket çalışmasıdır. Adolesan yaş grubunda hizmet etmekte olan 120 hekime anket formu doldurtulmuştur. Hekimlere adolesan cinsel istismari ile ilgili tanım, adli sorumluluk, istismar için risk faktörleri, enfeksiyon riskini artıran faktörler, enfeksiyon profilaksisi ve postkoital kontrasepsiyon ile ilgili toplam 46 adet soru sorulmuştur.

Anketi dolduran hekimlerin %62,5’i çocuk sağlığı, %23,3’i aile hekimi, %10,8’i acil hekimi, %1,7’si çocuk cerrahisi ve %1,7’si kadın doğum uzmanıdır. Değerlendirmeye alınan hekimlerin %55 (n=66) kadarı kadın, %45 (n=54) ise erkekti, ortalama yaşları ise 32,4±7,7 olarak saptandı. Temel kavramlar ve tıbbi yönetimden oluşan sorularda >70 puan alarak başarılı ile geçme yüzdesi %73,7 (n=88) olarak saptandı. Cinsel taciz tanım sorusuna sadece %22,5 (n=27) hekim tam doğru yanıt vererek tacizi doğru olarak tanımladı.

Çalışmamızda özellikle adli kavramlar ve bazı tıbbi yönetim konularında (özellikle HIV, postkoital kontrasepsiyon) hekimlerin tanımlamalarında eksiklikler saptanmıştır. Bu doğrultuda hekimlerin adolesan cinsel istismarı için tespit edilen konularda hizmet içi eğitimlerin çoğaltılması ve dikkatin yoğunlaştırılması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


Adolesan, cinsel istismar, kontrasepsiyon, adli ve tıbbi yönetim

Tam Metin:

PDF