Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretim Ortamlarının Zenginleştirilmesinde Argümantasyon Temelli STEAM Etkinlikleri Geliştirme

Selma Gökyokuş, Memiş Kılıç, Hilal Sevgen Abacı, Esra Arslan, Ümmüye Nur Tüzün

Özet


Bu teorik temelli çalışmada ortaokul seviyesinde özel yetenekli öğrenciler için normal okullarında deneyimleyemedikleri konularda argümantasyon bağlamında STEAM zenginleştirme etkinlikleri önerilmiştir. Etkinlikler biyomimikri, düşünce deneyinin sanatı, sözde bilim, Rube Goldberg makinesi tasarımı, adli seroloji konularından oluşmaktadır. Etkinliklerin geliştirilmesi sürecinde Cunningham’ın modeli kullanılmıştır. Etkinlikler özel yetenekli öğrencilerin bir problemin çözümünde bilimsel tartışmalarla, fikirlerini gerekçelendirdikleri argümanlarla, sanatsal bir prototip tasarlayıp tasarımın işlerliğini deneyip tasarımın iyileştirme süreçlerini çalıştıkları aşamalardan oluşmaktadır. Etkinliklerin geliştirilme süreçleri betimlemelerle çözümlenmiştir. Etkinliklerde argümantasyon temelinde STEAM uygulamaları süreçlerinde öğrencilerin bir problemin çözümünde yaratıcı prototipler geliştirmelerinin de ötesinde süreçlerde kendilerinin ve diğerlerinin düşünme stratejilerini kritik etmeleri suretiyle eleştirel düşünmelerine katkı sunmak amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi, zenginleştirme, argümantasyon, STEAM, etkinlik geliştirme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyol, H., & Tüzün, Ü. N. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi: Canlı heykel olarak Marie Curie ve kızı Irene. Bilim Armonisi, 3(1), 53-59.

Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi (2019).http://tebligler.meb.gov.tr.

Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S., &Mesutoğlu, C. (2015). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) spotu geliştirme etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 60-69.

Boy G. A. (2013). From STEM to STEAM: Toward a Human-Centered Education.https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20130011666.pdf.

Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30-35.

Freeley, A. J., & Steinberg, D. L. (2005). Argumentation and debate: Critical thinking for reasoned decision making.Thomson Wadsworth.

Gendler, T. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. British Journal for the Philosophy of Science, 49, 397-424.

Harut, S. B., Tüzün, Ü. N., & Eyceyurt-Türk, G. (2019). Özel yetenekli öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kimya prototiplerini argümesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(4), 1187-1200.

Houck, M. M., & Siegel, J. A. (2016) Adli Bilimlerin temeli. Y. Doğan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Kelley, T. R. & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM Education, 3(11), 1-11. https://doi.org/10.1186/s40594-016-0046-z.

Kennedy, T. J. & Odell, M. R. L. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258.

Kettler, T. & Bower, J. (2017). Measuring creative capacity in gifted students: Comparing teacher ratings and students products. Gifted Child Quarterly, 61(4), 290-299.https://doi.org/10.1177/0016986217722617.

Robelen E. W. (2011), STEAM: Experts Make Case for Adding Arts to STEM, Education Week, December 7. https://www.edweek.org/ew/articles/2011/12/01/13steam_ep.h31.html.

Rogers, K. B. (2007). Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice. Gifted Child Quarterly, 51(4), 382-396. https://doi.org/10.1177/0016986207306324.

Stott, A. & Hobden, P. A. (2016). Effective learning: A case study of the learning strategies used by a gifted high achiever in learning science. Gifted Child Quarterly, 60(1), 63-74. https://doi.org/10.1177/0016986215611961.

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science, 12(1), 3-54. https://doi.org/10.1177/1529100611418056.

Tozlu, İ., Gülseven, E., & Tüysüz, M. (2019). FeTeMM eğitimine yönelik etkinlik uygulaması: Kuvvet ve enerji örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 869-896. https://doi.org/10.23891/efdyyu.2019.145.

Tüzün, Ü. N., Eyceyurt Türk, G., Harmancı, A. B., & Ertem, N. (2017, Ekim). Bilim eğitiminde üstün zekâlı bireylerin düşünce deneyleriyle eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir öğretim dizini yapılandırma. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu 8’de sunulmuş bildiri, TOBB Üniversitesi, Ankara.

Tüzün, Ü. N., & Tüysüz, M. (2019). Kara kutu deneylerinin özel yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünmelerine etkisi. Türkiye Kimya Derneği Dergisi, 4(2), 81-94.

Tüzün, Ü. N., Tüysüz, M., & Apaydın, Ö. (2020). Özel yeteneklilerin eğitimlerine yönelik zenginleştirme çalışmaları. Ekin Kitabevi.

Walton, D. (2006). Fundamentals of critical argumentation. Cambridge University.

Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265. https://doi.org/10.17152/gefd.15192.
DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.192