Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi

Ercem Erkul

Özet


Sosyal demokrat refah devletlerinin uyguladıkları politikaların, Anglosakson ve Muhafazakâr refah devletlerine göre daha hak temelli, daha kamusal ve daha evrensel programlara sahip olduğu söylenebilir. Bu sosyal politikaların ve programların odağında çocuklar bulunmaktadır ve bu politikalar ve programların sonuçları da çocuklara yönelik istatistiklerdir. Bu istatistikler çocuk ve aile refahına ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyal demokrat refah devletlerinde çocuk ve aile refahına ilişkin sosyal harcama, çocuk yoksulluğu, sosyal dışlanma ve maddi yoksunluk istatistiklerinin incelenmesidir. Sonuç olarak, sosyal demokrat refah devletlerinin aile ve çocuğa yönelik uyguladıkları programların, çocuk yoksulluğu istatistiklerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Sosyal Koruma, Çocuk Yoksulluğu, Sosyal Dışlanma, Çocuk Bakımı, Sosyal Hizmet, İskandinavya, Sosyal Demokrat Refah Devleti

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.201