Eğitimin Milliyeti: Mülteci Öğrenciler ve Türkiyeli Öğrencilerin Kademelere Göre Değişen Öğrencilik Deneyimleri

Lutfiye Lutfiye Aktan, Enes Şafak Bilen

Özet


Bu araştırma Suriyeli mülteci öğrenciler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin aynı sınıfta eğitim görürken öğrenciliği nasıl deneyimlediklerini konu edinmiştir. Birbirinden farklı kültürlerin, sınıfsal konumların, hukuki hakların ve en önemlisi de birbirinden farklı dillerin, eğitim sürecinde nasıl etkileşimler kurduğunu keşfetmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda hukuki statüsü̈ fark etmeksizin Suriyeli öğrenciler ve Türkiyeli öğrenciler ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Mülakatların sonucunda elde edilen veriler eğitim kademelerine göre incelenmiş, eğitim kademelerindeki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Eğitim kademeleri ayırt edilmeksizin çocukların birbirleriyle kurduğu etkileşimde öne çıkan ilk unsur dil olarak belirlenmiş, öğretmenin tutumu ve gelir düzeyi bunu takip etmiştir. Farklılıkların, eğitime ulaşmakta ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında yıkıcı değil yapıcı bir etken olması konusunda araştırma verileri ekseninde birtakım öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Uyum, eğitim, öğrenci, mülteci, göç

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.202