Geçmişten Günümüze Türkiye’de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi: Prof. Dr. Ayşegül Ataman ile Görüşme

Mahmut Çitil

Özet


Prof. Dr. Ayşegül Ataman Türkiye’de üstün yeteneklilerin eğitimi alanında doktora yapmış ilk bilim insanıdır. Yaklaşık yarım asır boyunca hem özel eğitimin genelinde hem de üstün yetenekliler alanında akademik ve pratik çalışmalar yapmış üretken ve etkili bir bilim insanıdır. Bu görüşmenin amacı Türkiye’de üstün yetenekliler alanında yapılan düzenleme ve uygulamaların bunun büyük bir kısmına şahitlik eden bir akademisyenin görüş ve düşüncelerini sonraki kuşaklara aktarmaktır. Bu görüşmede Enderun Mektebi, Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışına öğrenci gönderilmesi, öğretmen yetiştirme, Ankara Fen Lisesi ve BİLSEM’lere dair tarihsel ve eğitsel açıdan oldukça kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Sunulan bilgiler ve görüşlerin alana ve ülkemize katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler


Üstün zeka, üstün yetenek, eğitim politikaları, özel eğitim

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2020.222