Çocuk – Kültür ve Medeniyet İzleğinde: Prof. Dr. Medaim Yanık ile Söyleşi

Ayşe Kaya Keteci

Özet


Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olan Prof. Dr. Medaim Yanık, uzmanlık tezini çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve dissosiyatif bozukluklar alanında yapmıştır. Halihazırda İbni Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümünde çalışmalarını sürdürmektedir. Temel araştırma alanı çocukluk çağı travmalarının erişkinlerde uzun vadeli etkileridir. Ayrıca çift terapistidir. Eş / evlilik terapileri bağlamında “Eş Seçimi Eğitim Programı” ve “Evlilikleri Geliştirme Eğitim Programı” isimli özel programlar geliştirmiştir. Prof. Dr. Medaim Yanık tıp alanındaki bilgisini pratik alanda başarıyla uygulamış; eş seçimi, evlilik, ebeveynlik ve çocuk ilişkisine dair kapsamlı araştırmalar yürüterek önemli eserler vermiştir. Bu anlamda mesleğini ahlaken icra etmesi çalışmalarına özel bir konum kazandırmıştır. Görüşmedeki amaç bu önemli tecrübeyi çocuk ve aile ilişkisi minvalinde, kültür ve medeniyet izleğinde açmaktır. Toplumsal değişim sürecinde ailenin yaşadığı dönüşümü ele alarak aileye kendisini koruyabileceği temel düzeyde bir yol haritası sunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Çocuk, aile, travma, kültürel aktarım, medeniyet.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2021.249