Aile, Çocuk ve Sosyal Politika

Mustafa Ruhi Şirin

Özet


Türkiye, 1. Aile Şûrası’ndan* önce ve sonra “Ailenin geleneksel temelleri ile sosyal gelişme ve modernleşme unsurları arasındaki çatışan ve uzlaşan tarafların tespit edilmesi ve aileye yönelik politikalar” (1990, s. 29) geliştirememiş bir ülke görüntüsü içindedir. 1. Aile Şûrası’nda; “aile araştırmaları için, ‘ideolojik’ olarak nitelendirilebilecek, ‘evrensel’, ‘tekdoğrulu’ ve ‘tek yönlü’ evrim modelleri ile yaklaşmanın hatalı olduğu; ‘izlenecek yöntem’ ‘parça-bütün’ bağlantısını gözden kaçırmayan, ‘çok değişkenli’, ‘bütüncül’ yaklaşımla ailenin iç ve dış etkileşimlerini ve dinamiklerini” (1990, s. 205) araştırma ve inceleme aşamasına da gelinemediği tespitine rağmen, Türkiye hâlâ Aile Politikası ve Sosyal Programı geliştirememiştir.

Tam Metin:

PDF