Çocuk ve Din

Mehmet Zeki Aydın

Özet


Çocuk ve din hassas iki olguyu ifade eder. Her ikisinde de insanın doğası, özü vardır. Din denilince de çocukluk denilince insanın masum ve saf hâli akla gelmektedir. İslam dini açısından baktığımız zaman, çocuk fıtrat üzere doğmakta, din de bizi doğuştaki fıtratımıza dönmeye çağırmaktadır. Fıtrat, hem yaratılışımızı hem de hayattaki temel değerimizi ifade etmektedir.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.47646/CMD.2021.261