Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları: Bir Gözden Geçirme

Melek Süler

Özet


Bilişsel davranışçı terapi (BDT) günümüzde psikoterapi alanında kullanılan tedavi yaklaşımları arasında öne çıkmasına rağmen, Çocuk ve ergenlerde Bilişsel davranışçı terapi uygulamalarının etkinliği son zamanlarda yapılan araştırmalarla literatürde yerini almaktadır. Bu gözden geçirme çalışmasında Çocuk ve Ergenlerde BDT’nin temel yapısı ve işleyişini, terapide kullanılan yöntemleri, çocuklar ve ergenlerle BDT çalışırken karşılaşılan güçlükleri ele almak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın bir diğer amacı ise Çocuk ve Ergenlerde BDT’nin etkinliğini incelemektir. Çocuk ve ergenlerle BDT uygulamalarının yapılan çalışmalarla olumlu etkinliği ortaya koyulmakla birlikte özellikle ülkemizde bu alanda yapılacak ampirik çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Bilişsel Davranışçı Terapi, çocuk, ergenlik

Tam Metin:

PDF