Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Alev Girli, Semra Öztürk Özgönenel, Hatice Yıldırım Sarı, Esra Ardahan

Özet


Çalışma özel eğitim kurumlarında eğitim gören otizmli çocukların beslenme durumlarının tanımlanması ve ebeveynlerin çocuklarının beslenmesine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışma, İzmir ilinde iki Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören; otizmi olan toplamda 86 çocuğun ailesi ile yapılmıştır. Verilerin toplanması için Çocuklarda Beslenme Durumunu Değerlendirme Anketi ve Ebeveyn Besleme Tarzı Anketi kullanılmıştır. Araştırmada p<0.05 düzeyinde anlamlılık aranmıştır. Çocukların %80.2’si erkektir, %44.2’si 7-12 yaş grubundadır. %38.4’ünün bir kronik hastalığı vardır ve %47.1’i sürekli ilaç kullanmaktadır. Çocukların; %6.1’i süt ve süt ürünlerini, %8.4^ü et ürünlerini, %13.6’sı yumurtayı, %12.2’si kurubaklagilleri, %12.2’si sebzeleri, %4.9’u meyveyi, %3.7’si ekmek tahıl grubu besinleri, %6.’,i yağı tüketmemektedir. Ailelerin %40’ı çocuğun dikkati başka yöne çekmek için, %65.8’i ise çocuğu ödüllendirmek amacıyla besin kullandığını belirtmiştir. Çocukların %51.4’ü çok küçük lokma ve yudum, %35.1’i çok büyük lokma ve yudum, %13.5’i çok ciddi sınırlı yeme özelliği göstermektedir. Otizmi olan çocukların beslenmelerinde çeşitli faktörlerin etkisiyle büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. Beslenme alışkanlıkları konusunda ailelere eğitimler verilmesi yararlı olabilir.


Anahtar Kelimeler


Otizm, Beslenme, Ebeveyn Tutumları

Tam Metin:

PDF