Çocuk Edebiyatının Teorik Zemininin İnşası ve Mustafa Ruhi Şirin’in Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme

Beyhan Kanter

Özet


Çocuk edebiyatının sınırları, konuları ve müstakil bir alan olup olmadığı uzun yıllardır tartışılagelen bir konu olarak gündemdeki yerini korumuştur. Mustafa Ruhi Şirin, çocuk, çocukluk ve çocuk edebiyatı hakkındaki yazılarıyla modern zamanların çocukluk olgusunu değerlendirirken bir taraftan da çocuk edebiyatının nasıl olması gerektiği, sınırları ve özellikleri konularını irdeler. Bu yazıda M. Ruhi Şirin’in özellikle çocuk edebiyatıyla ilgili görüşleri mercek altına alınacaktır.

Anahtar Kelimeler


Çocuk, çocuk edebiyatı, estetik dil, pedagoji.

Tam Metin:

PDF