Felsefeyle Çocuk Çocukla Felsefe

Hasan Çiçek

Özet


Çocukluk, insanın geçirdiği hayat evrelerinden biridir. Birey bu evrede daha masum, daha saf ve daha sempatiktir. Bu evrede bireydeki merak ve hayret duygusu ona faklı sorular sordurmayı sağlar. Bu sorular ile felsefenin/ filozofun soruları arasında zaman zaman benzerlik kurulur. Buna rağmen filozofun soruları ile çocuğun soruları arasında fark vardır. Soruların temel farklarından birisi bilinç farkıdır. Buna rağmen çocuklardaki bu soru sorma yetisi düşünme eğitimi ile devamlı ve bilinçli hale getirilebilir. İnsan belli bir yaştan sonra, çocukluğunun sorularını soramaz olur. Oysa felsefe ile o soruları, insanın eleştirel bir düşünme becerisine dönüştürmek mümkündür. Bu çalışmada çocuk ile felsefe arasındaki ilişki ve ilişkinin düşünme eğitimi ile devamlı hale getirilmesinin imkânı ve gereği üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Çocuk, Felsefe, düşünme, Düşünme Eğitimi

Tam Metin:

PDF