Çocuk Hakları ve Medya Üzerine

Mustafa Ruhi Şirin

Özet


Çocuk, çocuk hakları ve medya kavramlarının evreni çok geniş. Dünya nüfusunun üçte ikisi çocuk. Her medeniyet dairesinde yaşanan çocukluk dün olduğu gibi bugün de farklı. Çocuk haklarının gündeme gelmesi yalnızca çocukla sınırlı olmayan aynı zamanda dünyanın geleceğiyle ilgili kaygıya dayanıyor. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin geniş katılımla kabulü de bu iki kaygının belgesi kabul edilebilir.

Medya kavramı da çocuk ve çocuk hakları kavramları gibi kendi içinde çok katmanlı ve sorunlu bir alan. Medya dünyası, dünyayı sesli, görüntülü ve basılı yayın ağlarıyla kuşatmış ve içine almış sanal bir evren. Ülkelere, kültürlere ve tüketicilerine göre farklı okumayı gerektirse de bütün okumaların ucu açık. Yeni dünyada medya ile ilgili ortak kabuller çok az ve medya konusunda güvenle güvensizlik yan yana.


Tam Metin:

PDF