Çocuklarımız Ne Tür Yetişkinler Olacak? Medya Doygunluğuna Ulaşmış Bir Dünyada Büyümenin Etkileri

Ellen Wartella, Leanne Beaudoin-Ryan, Courtney K. Blackwell, Drew P. Cingel, Alexis R. Lauricella

Özet


Bu makale çocuk ve medya araştırmacılarını günümüzdeki yaygın medya dünyasında yaşamanın çocuklar üzerindeki kapsamlı etkileri üzerinde düşünmeye davet etmekte ve daha geniş bir sosyo-kültürel bağlamda, medya etkileri teknolojinin çocukların öğrenme ve gelişim sürecinde nasıl bir “knowledgeable other” (bilgili öteki, bkz. Vygotski) ve yapı temeli rolü oynayabileceğini göz önünde bulundurmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırmacıların dijital çağda yaşamanın çocukların gelişimsel yörüngelerini nasıl etkileyebileceği üzerine düşünmeleri önem taşımaktadır. Çocuk ve medya araştırmacılarını, medyanın çocukların öğrenme ve gelişim yörüngüleri üzerinde giderek artan etkileri hakkında daha derin araştırmalar yapmaya davet ediyoruz.

Anahtar Kelimeler


Çocuk ve medya, gelişim yörüngeleri, Vygotski, araştırma gündemi, yapı temeli

Tam Metin:

PDF