Yazar Detayları

Eğribel, Ertan, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

  • Cilt 5, Sayı 9 (2020) - Makaleler
    Corona Sonrası Otoriter Yeni Dünyanın İzdüşümü: Ev-Merkezli Güvensiz, Güvencesiz Anti-Toplumsallaşma ve Zihinsel, Duygusal Yoksullaşma
    Özet  PDF