ÇOCUK EĞİTİMİ SAYISI İÇİN ÇAĞRI

30-01-2024

Değerli Araştırmacılar ve Yazarlar merhaba,

"Çocuk ve Medeniyet Dergisi"nin yaklaşan "Çocuk Eğitimi" temalı 15. sayısı için katkılarınızı bekliyoruz. Bu sayıda, eğitim-öğrenme psikolojisi, sosyal ve duygusal gelişim, çocuk hakları, teknolojinin eğitimdeki yeri, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, dezavantajlı grupların eğitimi, din eğitimi, küresel salgınların eğitime etkileri, mesleki eğitim, düşünme eğitimi, eğitim felsefesi ve politikaları, öğretmen eğitimi ve eğitimde eşitsizlik gibi çeşitli konularda orijinal makaleler, derlemeler, görüş yazıları ve çeviriler bekliyoruz.

Bu sayı, çocuk ve eğitim konusunda multidisipliner ve yenilikçi yaklaşımları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Araştırma makalelerinizi, deneyimlerinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaşarak bu önemli konuya katkıda bulunabilirsiniz.

Makalelerinizi 30 Ağustos 2024 tarihine kadar dergimizin web sitesi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Dergimiz Türkçe ve İngilizce özetlerle dijital olarak yayımlanmakta olup, Asos indeks tarafından taranmaktadır. Daha fazla bilgi ve önceki sayılarımıza http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Çocuk Eğitimi Sayısı için öngörülen konu başlıkları çerçevesi, araştırma makalesi, görüş ve derleme yazıları ile yazı gönderilme süreci bilgileri aşağıda ayrıntılı biçimde sunulmuştur.

Esenlik dileklerimizle ve saygılarımızla,

Doç. Dr. Turgay ÖNTAŞ       Mustafa Ruhi Şirin

Sayının Editörü                    Çocuk Vakfı Başkanı

 

                                                                    ÇOCUK VE MEDENİYET DERGİSİ

                                                                         ÇOCUK EĞİTİMİ SAYISI

                                                                       TEMA VE KONU ÇERÇEVESİ

Eğitim-Öğrenme Psikolojisi ve Çocukluk

·  Eğitim Psikolojisinde Hâkim Paradigma ve Çocuk Eğitimi

·  Öğrenme Psikolojisinde Hâkim Paradigma ve Çocukluk

·  Eğitim ve Öğrenme Psikolojisinde Yerel Öğeler ile Çocukluğa Kültürel Bakış

·  Sosyal ve Duygusal Gelişim

Çocuk Merkezli Öğretim Programları

·   Eğitim Alanındaki Değişikliklerde Çocuğun Katılımı ve Çocuk Görüşünün Alınması

·   Öğretim Programlarının Güncellenmesi mi Yeni Bir Felsefe İhtiyacı mı?

·   Yeni Öğretim Programı Niçin Gerekli?

·   Yenilenen Öğretim Programlarının Çocuğa Bakışa ve Çocukluk Felsefesi

·   Cumhuriyetin 100 Yıllık Serüveninde Çocuğun Öğretim Programlarındaki Sunumu

Çocuk Hakları ve Kültürü

·       Çocuk Hukuku

·       Eğitim Hukuku

 

Teknoloji Alanındaki Gelişmeler

·       Yapay Zekâ Alanındaki Gelişmeler

·       Yapay Zekanın Öğrenme Ortamlarına Yansıması

·       Teknoloji ve Çocuk

 

Çocuğun Üstün Yararı ve Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları

·  Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Çocuk Merkezli Yaklaşımlar

·  Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarının Çocuğun Üstün Yararı Açısından Pozisyonu ve Hâkim Paradigmalar

·  Merkezi Sınavlar ile Testokrasinin Çocuğun Biricikliğine Etkileri

Özel Yetenekli ve Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklar

·   Özel Yetenekli Çocukların Eğitimine Yönelik Politikalar

·   Özel Yetenekli Çocuklara Yönelik Öğretim Uygulamaları

·   Özel Yetenekli Çocuklar ve Beyin Göçü

·   Özel Eğitim Alanındaki Yeni Anlayış ve Modeller

Dezavantajlı Grupların Eğitimi

·       Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları Açısından Dezavantajlı Gruplar

·       Farklı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Eğitim-Öğretim Uygulamaları

·       Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Uygulamaları

Göçmen Çocuklar ve Eğitim

·    Türkiye’nin Göçmen Politikaları ve Eğitim Politikaları

·    Vatandaşlık Eğitimi ve Göçmen Politikaları

Çocuk ve Din Eğitimi

·       Erken Çocuklukta Din Eğitimi Tartışmaları

·       Cumhuriyet Modernleşmesi ve Din Eğitiminin Dönüşümü

·       Ahlak Gelişimi ve Bilişsel Gelişim Kuramlarına Dayanan Türkiye’deki Din Eğitimi Argümanları

 

 

Küresel Salgın ve Yerel Afetler

·       COVID-19 Pandemisi sonrası öğrenmenin telafisi

·       Türkiye merkezli afetler ve eğitime yansımaları

Mesleki Eğitim

·       Türkiye’de Mesleki Eğitimin Görünümü

·       Türkiye’de Mesleki Eğitimin Geleceği

·       Dünya’da ve Türkiye’de Mesleki Eğitimin Karşılaştırması

Düşünme Eğitimi

·       Çocuklara Yönelik Düşünme Uygulamaları

·       Çocuklar İçin Felsefe

 

 

Eğitim Felsefesi ve Politikaları

·  Kültür-Medeniyet Temelli Eğitim

·  Türkiye’nin Vatandaşlık Eğitimi Politikaları ve Çocuğa Bakışı

·  Türkiye’de Eğitim Siyaseti ve Değişen Çocukluk Anlayışları

·  Eğitim ve İdeoloji İlişkisi Açısından Çocuk Eğitimi

·  Millî Eğitim Temel Kanunu Yenilenmeli midir?

·  Türkiye’nin Toplumsal Tarihinde Çocuğa Bakış

Öğretmen Eğitimi Politikaları ve Çocuğa Bakış

·       Öğretmen Eğitiminde Dönüm Noktaları ve Çocukluğa Bakış ile İlişkisi

·       21. Yüzyılda Çocuğun Üstün Yararını Ele Alan Öğretmen Yetiştirme Sistemi

Eğitimde Eşitsizlik

· Eğitimde Eşitsizliğin Yansımaları ve Çocuk İhmali İlişkisi

· Eğitimde Eşitsizlik ve Sosyal Adalet Uygulamaları

· Eğitimde Eşitsizliğin Azaltılmasına Yönelik Politikalar

Eğitim ve Aile

·   Değişen Çocukluk ve Değişen Aile Dinamiklerinin Eğitime Yansımaları

·   Ailenin Çocuğa ve Eğitime Verdiği Değer

·   Yarışmacı Eğitim Sistemi ve Ailenin Beklentileri

 

Dergimiz Türkçe ve İngilizce (özet) olmak üzere dijital olarak yayımlanmaktadır. Yayımlanmış sayıları http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr adresinden inceleyebilirsiniz. Dergi Asos indeks tarafından taranmaktadır. Ayrıca sayılara DergiPark üzerinden erişilebilmektedir.

 

Araştırma makalesi, görüş ve derleme yazısı ve çevirilerinizi 30 Ağustos 2024 tarihine kadar, http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr adresinde yer alan makale gönder seçeneği ile iletebilirsiniz.