Basın Duyurusu

21-03-2015

Çocuk Vakfı, kuruluşunun 25. yılında Çocuk ve Medeniyet Dergisi yayımlayacak.

Çocuk ve Medeniyet düşüncesine dayalı bir anlayışla yayımlanacak Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nde aile, çocuk ve toplum bağlamında medeniyet kavramının köklerini anlamaya katkı sağlayacak, çocuk sorunlarının bugününü ve geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacak araştırma ve kavramsal çalışmalara yer verilecek.

Çocuk ve Medeniyet Dergisi akademik kurgu, özgünlük ve bilimsel teamüllere uygunluk içeren nitel ve nicel içerikli araştrımalara yer verecektir. Çocuk ve Medeniyet Dergisi özellikle çocuk- medeniyet ve tarih perspektifi, karşılaştırmalı çalışmalar, yorum, kuramsal öneri, entelektüel zenginlik, değerler ve kültürel arka plan bağlamında derinlik taşıyan özgün çalışmalarla ilgilidir. Çocuk ve Medeniyet ilişkisini güçlendirme ve yayma amacına hizmet eden, kitap tanıtımı, derleme ve teorik fikir yazılarına da yer verilmektedir. 

Derginin amacı, medeniyet düşüncesinden hareketle çocuğa dair tüm unsurlara düşünce ve bilimsel açıdan katkı sağlanması olarak belirlendi. Dergide şu konularda makalelerin yayımlanmasına öncelik verilecek: Aile, çocuk, toplum ve medeniyet; Aile ve çocuk sosyolojisi; Çocuk Hakları kültürü; Çocuk sağlığının sosyal boyutu; Çocuk eğitimi; Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi; Farklı gelişen çocuklar ve yaşamları; Çocuk koruma ve sosyal destek çalışmaları; Çocuk hukuku; Okul öncesi, çocuk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı; Çocuk ve Etik; Çocuk ve medya; Okuma kültürü... Dergide ayrıca tanıtım ve değerlendirme yazılarına da yer verilecek.

Yılda 2 sayı yayımlanacak disiplinler arası hakemli derginin ilk sayısı Haziran 2015’te çıkmış olacak. Dergi matbu basılacağı gibi, www.cocukvakfi.org.tr ve http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/ adresinden izlenebilecek.

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ise Memduh Cemil Şirin üstlendi. Derginin bölüm editörlüklerini ise şu isimler yürütecek: Aile Sosyolojisi ve Çocuk Sosyolojisi/ Prof. Dr. A. Korkut Tuna; Aile, Çocuk, Toplum ve Medeniyet/ Doç. Dr. Ahmet Albayrak; Çocuk Hakları Kültürü/ Doç. Dr. Zihni Merey; Sosyal Boyutu Açısından Çocuk Sağlığı/ Prof. Dr. Bumin Dündar; Çocuk Eğitimi/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı; Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi/ Yrd. Doç. Dr. Faruk Levent; Çocuk Hukuku/ Memduh Cemil Şirin; Okul Öncesi, Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı/

Yrd. Doç. Dr. Meral Kaya, Doç. Dr. Vefa Taşdelen; Çocuk ve Medya ve Bilişim Teknolojileri/ Yrd. Doç. Dr. Adnan Altun, Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Çakmak. 

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin Haziran 2015’te yayımlanacak ilk sayısı için gönderilecek makale ve yazıların 20 Nisan 2015 tarihine kadar derginin http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/ adresine gönderilmesi gerekiyor.

Çocuk ve Medeniyet Dergisi’nin, Türkiye’nin medeniyet birikimi ve Dünya çocuk gerçeğine ayrı bir soluk getirmesini diliyoruz.