Duyuru

01-07-2015

Çocuk ve Medeniyet Dergisinin değerli takipçileri;

Bu topraklarda gelişen medeniyet tefekkürünün insanlığa ve tüm dünyaya söyleyeceklerinin varlığı inancı ile “çocuk ve medeniyet düşüncesi için” kalıcı bir eser bırakmak adına süreli bir dergi yayınlamak için yola çıktık. Çocuk Vakfı, kuruluş amaçlarının bir parçası olarak Çocuk Haklarını ve çocukların esenliği adına yazıya dökülecek, araştırılacak, sistem önerecek ve geçmişimiz yanında bugüne yönelik araştırmalara ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.

Dergimiz kısa bir süre önce alt yapısını hazırladı, yayın odak ve kapsamı ile yayın politikalarını duyurdu. Derginin Haziran ayında ilk sayısını yayımlama kararını aldı. Ancak, çocuk ve medeniyet ilişkisini inceleyecek araştırmaların fikri derinliği, hazırlığı ve araştırma sürecinin niteliği gözetildiğinde ilk sayı için ek bir sürenin verilmesi gerekli olduğu görülmektedir. Yazarlarımızdan ve kamuoyundan gelen talepleri dikkate alarak sıralı ilk sayımızı Ekim 2015 tarihinde yayınlayacağımızı, hazırlığı devam eden çalışmaları en kısa sürede değerlendirmeye almak istediğimizi belirtmek isteriz.

Çocuk ve medeniyet idealini toplumumuzla buluşturma ve bir hafıza oluşturma amacına adanmış dergimize http://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/ adresinden erişebilirsiniz.

Öneri ve desteklerinizi bekler saygılar sunarız.