Batı'da Çocukluk Sosyolojisi Çalışmaları Tarihi

Yazarlar

  • Esra Işık Dumlupınar Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Sosyoloji, Yeni Çocukluk Sosyolojisi.

Özet

Bu çalışma çocukluk sosyolojisi tarihinin nasıl şekillendiği sorusuna yanıt aramaktadır. Çocuk konusu uzun yıllar sosyoloji disiplini içerisinde kendine ait bir alan üretememiştir. 1980’ler de ise Yeni Çocukluk Sosyolojisi adıyla ortaya çıkan çalışmalar çocuğu klasik sosyolojik yaklaşımın aksine sosyal bir fenomen, toplumsal bir aktör olarak ele almaya başlamıştır. Sosyoloji disiplininin çocukluğu bu yeni ele alış biçimi aynı zamanda çocukluğun tarihsel ve toplumsal bağlamda nasıl değiştiği ile de yakından ilişkilidir. Yapılan çalışmalar Batı’da Orta Çağ’da yetişkinlikten ayrı tutulan bir çocukluk algısının olmadığını gösteriyor. Modernleşme ile yeniden tanımlanan çocukluk dönemi sosyal bilimler içinde önemli bir konu olmaya başlamıştır. Başta psikoloji olmak üzere antropoloji ve sosyoloji çocukluk incelemelerine yönelmiş ancak sosyolojinin çocukluk dönemine dair çalışmaları psikolojinin baskın rolünün etkisinden uzun zaman kurtulamamıştır. Bu çalışmanın konusu da günümüzde belli bir literatürü oluşan ve tartışma alanı bulan çocukluk sosyolojisinin tarihsel sürecinin ele alınması üstüne kuruludur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

14-09-2019

Nasıl Atıf Yapılır

Işık, E. (2019). Batı’da Çocukluk Sosyolojisi Çalışmaları Tarihi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 4(7). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/112

Sayı

Bölüm

Makaleler