Mülteci Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Sağlığı ve Tedavi Yaklaşımları

Yazarlar

  • Serkan Turan Ödemiş Devlet Hastanesi
  • Gonca Özyurt İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Mülteci, Çocuk, Ruh Sa?l???

Özet

Mülteci çocukların ruhsal sağlığı; barınma, eğitim, ekonomik olanaklar, geniş kapsamlı politikalar ve bu bağlam dahilinde göçmenlik olmak üzere tüm potansiyel sağlık belirleyicilerini etkileyen çok yönlü bir olgudur. Bireyler veya ailelerin, evlerini veya topluluklarını terk etmeleri gerektiğinde, bu tür deneyimlerin psikopatoloji riskini arttırdığı ve aynı zamanda aidiyet ve kimliğe yönelik önemli zorluklar yarattığı bilinmektedir. Dünyadaki mültecilerin yaklaşık dörtte biri çocuk olmasına rağmen mülteci çocuklarda ruh sağlığı sorunlarına yönelik araştırmalar sınırlıdır. Bu derlemede, son çalışmalar ışığında Mülteci çocukların ruhsal sağlığının tüm yönleriyle ele alınması ve gerek ruh sağlığı alanında gerekse diğer alanlarında çalışanlara yol gösterici olması amaçlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-11-2019

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, S., & Özyurt, G. (2019). Mülteci Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Sağlığı ve Tedavi Yaklaşımları. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 4(8). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/120

Sayı

Bölüm

Makaleler