Kamu Yönetimi ve Çocuk (Hakları) İlişkisi Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Yasemin Mamur Işıkçı Giresun Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Anahtar kelimeler, Çocuk, Çocuk Hakları, Kamu Yönetimi

Özet

Dünya’da ve Türkiye’de çocuk hakları alanında yaşanan sorunların yaygınlığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu durum ise çocukların yeterince korunamadığının göstergesidir. Çocukların korunması konusunda kamu yönetimi önemli bir sorumluluk taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı ise kamu yönetimi ve çocuk ilişkisi üzerine 2018 yılına kadar yapılmış çalışmaların değerlendirilmesidir. Bu Çalışma ile kamu yönetimi ve çocuk konusunu ilgilendiren konular, bu konuların yıllara ve disiplinlere göre çalışılma sıklığı incelenmiştir. Çalışmada, tarihsel bir değerlendirme yanında konularına göre de bir gruplandırma ve yorumlama yapılmıştır. Araştırma sonunda, kamu yönetimi disiplininde akademik çalışmalarda bu konuların çocuk hakları bağlamında çok az yer aldığı görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-11-2019

Nasıl Atıf Yapılır

Mamur Işıkçı, Y. (2019). Kamu Yönetimi ve Çocuk (Hakları) İlişkisi Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 4(8). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/126

Sayı

Bölüm

Makaleler