Kuşaklararasılık ve Kültürel Değişme

Yazarlar

  • Nebi Özdemir

Anahtar Kelimeler:

Kuşaklararası etkileşim, kültür değişmesi, kültürel paylaşım ve deneyim, kültür eğitimi, kültürel aktarım, bilişim-etkileşim teknolojileri, kültür bilimi/halkbilimi

Özet

Yaşam, dolayısıyla kültür etkileşimler bütünü ve ürünüdür. Bu kapsamda alanlar, ürünler, aktörler, gelenekler ve kültürler arası etkileşimlerden söz edilebilir. Köy/yerel ve kent/li etkileşimleri de kültürel yaşamı biçimlendirir. Diğer yandan kuşaklar arası etkileşimlerle kültür yenilenerek, değişerek ve dönüşerek geçmişten bugüne ve geleceğe taşınır. Nesiller arası çatışma olarak tanımlanan, gerçekte ise kuşaklar arası bilgi ve deneyim paylaşımı ve etkileşimi kültürel yaratım, aktarım ve değişme süreçlerinin özünü meydana getirir. Kültür bir yandan klişeleşerek veya kalıplaşarak yaşarken, eleştirel aklın yaratıcı sıradışılıkları veya kalıpdışılıklarıyla yenilenerek gelişir ve zenginleşir. Buna karşılık Türkiye’de kültür veya gelenek kültürü çözümlemelerinde kuşaklar arası etkileşimler olgusu derinlikli olarak tartışılmamıştır. Bu bildiride söz konusu olgu Z Kuşağı merkezinde çözümlenmektedir. Bu çalışma kapsamında son asrın temel kuşakları (Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı, X ve Y Kuşağı) ve bu kuşaklar arasındaki ilişkiler dikkate alınmaktadır. Diğer yandan özellikle sanayi devrimleri ve teknolojik (özellikle bilişim- etkileşim teknolojileri) gelişmelerin kuşakları arası etkileşimler, dolayısıyla kültürel değişmeler üzerindeki etkileri de tartışmaya dâhil edilmektedir. Sonuçta bu çalışmayla Türkiye’deki kültür değişmeleri çözümlemelerinin sınırlılığı (genelde Batılılaşma merkezliliği) farklı dinamik, veri ve yaklaşımlarla aşılmaya çalışılmakta, kültürle(n)me ile kültürel aktarım ve eğitim gibi alanlarda alternatif bakış açıları önerilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Nasıl Atıf Yapılır

Özdemir, N. (2019). Kuşaklararasılık ve Kültürel Değişme. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 4(7). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/137

Sayı

Bölüm

Makaleler