Çocuk ve Bilim Eğitimi

Yazarlar

  • Hakan Şevki Ayvacı KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
  • Özlem Yurt KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Bilim, çocuk, bilimsel süreç becerilerinin gelişimi, çocuk ve bilimsel okuryazarlık

Özet

Çocukların varlık ve olayları zihinlerinde simgelere dönüştürmelerinde algısal uyarıcıları düzenleme yetenekleri ve bu yeteneklerin gelişimi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda çocukların zihinlerinde geliştirdikleri kavramların niteliğini, içerisinde bulundukları çevre koşulları etkilemektedir. Bunların yanı sıra, çocukların bir yetişkinin rehberliğinde, eğitim sürecinden geçirilmesi sonucunda geliştirmiş oldukları kendiliğinden gelişmeyen kavramlar da yer almaktadır. Çocukların kavram geliştirme süreçleri ile bilim insanlarının bilimsel araştırma yapma süreçleri arasında anlamlı biçimde bir benzerlik gözlenmektedir. Çocuklar ve bilim insanları, doğada yer alan varlıkları sınıflandırır, gruplandırır ve karşılaştırırlar. Böylece, bu varlıkların benzerlik ve farklılıklarını ifade edebilirler. Çocukların bilimle erken yaşlarda tanışması, sahip olmuş oldukları gelişim alanlarını desteklemesi ve gelişim alanlarına yeni yönler kazandırması açısından oldukça önemlidir. Çocukların bilimsel araştırmalarla örtüşen etkinlikleri yürütebilmeleri için gerekli olan bilimsel süreç becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Çocuklarda bilim eğitimi de bu nedenle oldukça önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

01-06-2016

Nasıl Atıf Yapılır

Ayvacı, H. Şevki, & Yurt, Özlem. (2016). Çocuk ve Bilim Eğitimi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/14

Sayı

Bölüm

Makaleler