“İfade Hakkı” Yeterli Değil: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 12. Maddenin Kavramsallaştırılması*

Yazarlar

  • Laura Lundy Queen's University

Anahtar Kelimeler:

Çocuk Hakları, 12. Madde, Katılım, İfade Etme Hakkı

Özet

Bu makale “öğrencinin ifade hakkı” (pupil voice; Öğrencinin İfade Hakkı) kavramı üzerine bir çocuk hakları eleştirisi niteliğindedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, çocuklara kendilerini etkileyen konularda görüşlerinin dinlenmesi ve değerlendirilmesi hakkını tanıyan 12. maddesi temel alınarak bir değerlendirme yapılmıştır. Kuzey İrlanda Çocuklar ve Gençler Komiserliği (NICCY) adına yapılan araştırmanın verilerinden yararlanılan bu çalışma, 12. maddenin tanıdığı hakkın eğitim alanında anlamlı ve etkili bir şekilde uygulanmasının önündeki engelleri değerlendirmektedir. 12. maddeden bahsederken genelde kısaltmalar şeklinde kullanılan “öğrencinin ifade hakkı” gibi ifadelerin içerdiği yükümlülükleri yeterince vurgulamayarak maddenin etkisini azaltma potansiyeline sahip olduğu tartışılmaktadır. Bu makale, Alan, İfade, Dinleyici ve Etki olmak üzere dört temel ilkeyi temel alarak 12. maddeye yeniden tasarlanmış bir model önerir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Nasıl Atıf Yapılır

Lundy, L. (2019). “İfade Hakkı” Yeterli Değil: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 12. Maddenin Kavramsallaştırılması*. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 4(8). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/156

Sayı

Bölüm

Makaleler