COVID-19 - Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar Üzerine Etkileri

Yazarlar

  • Nilüfer Pembecioğlu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.175

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, pandemi, çocuklar, medya okuryazarlığı

Özet

Bu çalışma, COVID-19 olarak bilinen korona virüs yayılımı öncesinde ve sonrasında Türkiye ve Dünya ölçeğinde çocukların nasıl etkilendiğini ele almaya çalışmaktadır. Bu çalışma, dünya ölçekli bir pandemi ve kısıtlılık sürecinde çocukların yüklendikleri bireysel ve toplumsal roller ile, karşılaştıkları engelleri ve yaşamlarında iz bırakabilecek bu engelleri nasıl aşabildikleri ile ilgili değerlendirmeler içermektedir. Bu çalışma, sınırları önceden çizilen ‘Yeni Normal’ ile çocukların nasıl bağlantılandırılması gerektiğine odaklanmayı amaçlamaktadır. Öngörülen değerlendirmeler çerçevesinde, her ne kadar günümüzde yetişkinlerden ve çocuklardan, farklı yaşam standartlarından ve yaşam beklentilerinden söz ediliyor olsa da, “COVID-19 ve Pandemi” açmazına odaklanan bu çalışma ele alınan metin çözümlemeleri ve zaman zaman metin içi söylem çözümlemeleri, metin dışı referanslar ve 12 K yöntemiyle ele alınan sorunları ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

25-09-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Pembecioğlu, N. (2020). COVID-19 - Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar Üzerine Etkileri. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(9). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.175

Sayı

Bölüm

Makaleler