Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Lego Ev3 Robotlarla Tam Sayılarda İşlemlere Yönelik Bir Etkinlik Çalışması

Yazarlar

  • Taha Memiş Fuat ŞİMŞEK ortaokulu Gaziantep

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.180

Anahtar Kelimeler:

Negatif sayılarda işlemler, robotik, matematik eğitiminde teknoloji kullanımı

Özet

Bu çalışmanın amacı, tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi konusunun öğretiminde yaşanan zorlukları, soyut olan matematiksel kavramları somutlaştırarak özel yetenekli öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları gidermektir. Bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerin robotlar ile tamsayılarda işlemlere yönelik ders planının uygulanması sonucunda negatif tam sayılarda işlemlerde informal bilgiye ulaşım süreci gözlemlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep ilindeki Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim görmekte olan 2 özel yetenekli 6.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışma nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Robotlarla tasarlanan ders planının öğrencilerin veri analiz sureci ve tahmin becerilerine nasıl bir etkisi olduğu daha iyi anlamak için durum analizi uygulanmıştır. Bu sayede öğrencilerde meydana gelen gelişimlerin detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada oluşturulan ders planı öğrencilere uygulanmıştır. Ders planı iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamasında öğrencilere 0’ın sayı doğrusundaki yeri ve negatif sayıların varlığı sezdirilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada ise öğrencilere robot setleri ile yapılan etkinlik ve modellemeler sayesinde tam sayılarda toplama ve çıkartma işleminin matematiksel mantığı kazandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin negatif tam sayıların sayı doğrusundaki yerlerini rahatlıkla ifade edebildikleri ve negatif tam sayılarda işlem mantığını anlamlandırdıkları gözlemlenmiştir. Tam sayılarda işlemler ve sayıların yönü kavramı robotun hareketleri ile ilişkilendirilmiştir. Robotlar sayesinde öğrencilerin negatif sayıları daha rahat ifade edebildikleri gözlemlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Memiş, T. (2020). Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Lego Ev3 Robotlarla Tam Sayılarda İşlemlere Yönelik Bir Etkinlik Çalışması. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.180

Sayı

Bölüm

Makaleler