Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematik Öğretimi Sürecinde Üstbilişsel Bilgi ve Becerilerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Gökhan Karaaslan MEB, Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi
  • Necla Turanlı Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.186

Anahtar Kelimeler:

Üstbiliş, biliş bilgisi, bilişin düzenlenmesi, karmaşık sayılar

Özet

Özel yetenekliler amaçlarına ulaşmak için en uygun stratejiyi seçer, çevresel faktörleri düzenler ve sürecin sonunda hedefine ulaşıp ulaşamadığını kontrol eder. Özel yeteneklilerin bu özellikleri üstbiliş kavramı ile ilişkilidir. Üstbilişsel becerileri yüksek olan öğrenciler öğrenme süreçlerinde farklı stratejiler kullanırlar ve hangi durumda hangi stratejinin uygun olacağına karar vererek süreci kontrol ederler. Karmaşık sayılar öğretimi sürecinde özel yetenekli öğrencilerin üstbilişsel bilgi ve becerilerini belirlemek çalışmanın amacıdır. Çalışmanın yöntemi nitel durum çalışmasıdır. Çalışma grubu Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören 3 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada 12 haftalık bir uygulama süreci gerçekleştirilmiştir. Uygulama süreci araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Çalışmada özel yetenekli öğrencilerin üstbilişsel bilgi ve becerileri karmaşık sayılar konusuna yönelik etkinlikler ile incelenmiştir. Etkinliklerden sonra öğrenciler ile üstbiliş mülakat soruları aracılığıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler, üstbiliş ile ilgili yapılmış çalışmalardan yararlanılarak oluşturulan analiz çerçevesine dayanarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin durumsal bilgi alt bileşeni, biliş bilgisi bileşenlerinden en düşük seviye olarak gözlenmiştir. Bilişin düzenlenmesi bileşenine yönelik alt bileşenleri düzeylerinin planlama dışında yüksek olduğu görülmüştür. Üstbilişsel faaliyetlerin öğrenciler tarafından gösterilmesinin devamlılığını sağlamak için uygulama süresi daha uzun tutulabilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Karaaslan, G., & Turanlı, N. (2020). Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematik Öğretimi Sürecinde Üstbilişsel Bilgi ve Becerilerinin İncelenmesi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.186

Sayı

Bölüm

Makaleler