Özel Yetenekli Öğrencilerin Okul Yönetim Algısı

Yazarlar

  • Ece Beril Altın Elazığ Bilim ve Sanat merkezi
  • Mert Turgut Toprak Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi
  • Nehir Korkmaz Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.194

Anahtar Kelimeler:

Özel Yetenekli Öğrenci, Okul Yönetimi, Eğitim

Özet

21. yüzyıldaki gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkili olmuş ve birtakım değişikliklere sebebiyet vermiştir. Yeni bir eğitim politikası olarak 2023 Eğitim Vizyonu belgesi de bu değişim çerçevesinde yapılandırılmış ve Türk Eğitim sisteminde yerini alarak gelişmelere cevap vermeye çalışmıştır. Bu vizyon çerçevesinde Türkiye, eğitimde yenilikler yaparak ezberci eğitimden uzak, dünyadaki gelişmelere ayak uydurmaya çalışan 21. yy. becerilerine sahip sorumluluk bilinci edinmiş üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 21. yy. becerileriyle donanmış nitelikli insan aynı zamanda bir ülkenin potansiyel güç kaynağını oluşturmaktadır ki bu gücü oluşturan kaynaklardan biri genç nüfustur. Özel yetenekli öğrenciler de bu genç nüfusun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ülkelerin ve toplumun en büyük zenginliği olarak görülen ve literatürde “armağan çocuklar” ve “yer altı cevheri” olarak tanımlanan özel yetenekli öğrenciler, nitelikli insan gücünü oluşturmaları münasebetiyle devletler için stratejik öneme sahip güç unsuru olmuştur. Bütün devletler insan kaynaklarını verimli kullanmak adına nitelikli ve özel yetenekli insan gücüne ulaşmaya çalışmış ve bu potansiyeli ülke yararına kullanmak istemiştir. Devletler kendilerini korumak, güçlü hissetmek ve devamlılıklarını sürdürmek için özel yetenekli bireyleri devlet hizmetinde kullanarak bu potansiyelden yararlanmışlardır. Bu yüzyıldaki gelişmeler aynı zamanda öğrenci ve velilerin, okul ve müdürlerden beklentilerinin değişmesine de neden olmuştur. Dünyada meydana gelen değişime bağlı olarak okul müdürlerinin de kendilerini bu değişim ve dönüşüme göre yeniden konumlandırması, değişerek ve dönüşerek daha güçlü ve esnek bir yapıya bürünmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerin okul yönetimine dair düşüncelerini açığa çıkarmak amaçlanmıştır. Özel yetenekli öğrencilerin okul yönetimine dair düşüncelerinin bilinmesi, hem özel yeteneklilerin eğitiminde etkili olan faktörlerin hem de özel yetenekli öğrencilerin eğitiminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Altın, E. B., Toprak, M. T., & Korkmaz, N. (2020). Özel Yetenekli Öğrencilerin Okul Yönetim Algısı. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.194

Sayı

Bölüm

Makaleler