Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Ercem Erkul Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.201

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Koruma, Çocuk Yoksulluğu, Sosyal Dışlanma, Çocuk Bakımı, Sosyal Hizmet, İskandinavya, Sosyal Demokrat Refah Devleti

Özet

Sosyal demokrat refah devletlerinin uyguladıkları politikaların, Anglosakson ve Muhafazakâr refah devletlerine göre daha hak temelli, daha kamusal ve daha evrensel programlara sahip olduğu söylenebilir. Bu sosyal politikaların ve programların odağında çocuklar bulunmaktadır ve bu politikalar ve programların sonuçları da çocuklara yönelik istatistiklerdir. Bu istatistikler çocuk ve aile refahına ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyal demokrat refah devletlerinde çocuk ve aile refahına ilişkin sosyal harcama, çocuk yoksulluğu, sosyal dışlanma ve maddi yoksunluk istatistiklerinin incelenmesidir. Sonuç olarak, sosyal demokrat refah devletlerinin aile ve çocuğa yönelik uyguladıkları programların, çocuk yoksulluğu istatistiklerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

25-09-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Erkul, E. (2020). Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(9). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.201

Sayı

Bölüm

Makaleler