Üstün Yetenekli Çocukların Hakları Anne Baba ve Öğretmenler İçin El Kitabı

Yazarlar

  • Hilal Kazıcı Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.217

Özet

Doç. Dr. A. Faruk Levent’in Üstün Yetenekli Çocukların Hakları adlı çalışması 2011 yılında Çocuk Vakfı Yayınları’ndan çıkmıştır. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde bildiri olarak sunulan eser altı bölümden oluşmaktadır. Eserde; üstün yetenekli çocukların haklarına dikkat çekilmiş, ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki mevcut yasal düzenlemeler ortaya konularak, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde mercek altına alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Kazıcı, H. (2020). Üstün Yetenekli Çocukların Hakları Anne Baba ve Öğretmenler İçin El Kitabı. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.217

Sayı

Bölüm

Kitap Tanıtım Yazıları