Türkiye’de Üstün Yetenekli Olmak

Yazarlar

  • Ayşe Çakır İlhan

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.219

Özet

Üstün yetenekli birey, zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen bireydir. Alan yazında toplumu oluşturan bireyler zekâ bölümü yönünden incelendiğinde %95'nin normal, %3'ünün alt, %2'sinin üstün düzeyde olduğu kabul edilmektedir. Ülkelerin gelişmesi ve ilerlemesi üstün yetenekli insan kaynağının etkin kullanımı ile mümkündür. Üstün yetenekli çocuklar için genel ve özel yetenek düzeyi, yaratıcılık ve motivasyon olmak üzere üç özellik kümesi tanımlamıştır. “Özel Yetenekliler Eğitimi’’ ne ilişkin Hedefler için Eylem Planı oluşturmak üzere 21-22 Ocak 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya 76 alan uzmanı ve eğitimci katılmıştır. Bu bildiride çalıştayın sonunda yayımlanan raporda yer alan sanat alanına ilişkin görüşler tartışılacak ve Türkiye’deki durum ortaya konulacaktır. Tarama modelindeki betimsel çalışmanın verileri doküman inceleme ve gözleme dayalı olarak toplanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Çakır İlhan, A. (2020). Türkiye’de Üstün Yetenekli Olmak. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.219

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler