Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Mentorluk Programı: Uluslararası Bağlamda Bir İnceleme

Yazarlar

  • Faruk Levent Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Üstün yeteneklilerin eğitimi, üstün yetenekli, mentorluk, mentorluk programı

Özet

Her çocuğun doğuştan getirdiği özellikler birbirine benzemekle birlikte, üstün yetenekli çocuklar bilişsel, psikomotor, duygusal ve sosyal gelişim düzeyleri açısından yaşıtlarından farklılık göstermektedir. Bu özellikteki çocukların bilişsel gelişimi kadar duygusal ve sosyal yönden de desteklenmesi, onların sağlıklı bir kişilik oluşturmaları için çok önemlidir. Üstün yetenekli öğrencilerin kendini keşfetmesine yardımcı olan ve psikososyal gelişimini destekleyen mentorluk programı, başta Amerika olmak üzere gelişmiş birçok ülkede uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üstün yeteneklilerin eğitiminde kullanılan mentorluk programını uluslararası bağlamda incelemektir. Doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, elde edilen bilgiler üç bölümde toplanmıştır. Birinci bölümde üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde mentorluk, ikinci bölümde mentorluk programının uygulama aşamaları, üçüncü bölümde ise yabancı ülkelerde üstün yeteneklilere yönelik mentorluk programları ele alınmıştır. Elde edilen bilgilere dayalı olarak mentorluğun üstün yeteneklilerin eğitiminde etkili bir model olduğu ve mentorluk programının başarılı olması için her aşamasının çok iyi planlanması gerektiği söylenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

01-06-2016

Nasıl Atıf Yapılır

Levent, F. (2016). Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Mentorluk Programı: Uluslararası Bağlamda Bir İnceleme. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/22

Sayı

Bölüm

Makaleler