Özel Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak

Yazarlar

  • Ayça Köksal

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2020.220

Özet

Özel yetenekli çocuklar dünyayı diğerlerinden daha farklı görme ve algılama yeteneğine sahiptirler. Geleceğe iz bırakacak çocuklar olmaları da bu yeteneklerinden kaynaklanır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi onları anlayan bir çevre yaratmaktan, uygun eğitim şartlarını sunmaktan ve hayal kurmalarına izin vermekten geçer. Bu sebeple özel yetenekli çocuklara dair olabildiğince çok konuşulmalı ve toplumda farkındalık yaratma çalışmaları sürekli devam etmelidir. Bu makalede de amaç, özel yetenekli çocukların fark edilmesinde ve yönlendirilmesinde kilit rolde olan ebeveynlerin farkındalıklarının arttırılması ve yaşayabilecekleri sorunların incelenmesidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

29-12-2020

Nasıl Atıf Yapılır

Köksal, A. (2020). Özel Yetenekli Bir Çocuğun Ebeveyni Olmak. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 5(10). https://doi.org/10.47646/CMD.2020.220

Sayı

Bölüm

Görüş/Derlemeler