ÜYÜKEP Programının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öz-düzenleme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi

Yazarlar

  • Hasan Said Tortop İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölüm
  • Merve Topal Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi

Anahtar Kelimeler:

Öz-düzenleme becerileri, üstün yetenekli öğrenciler, ÜYÜKEP

Özet

Üstün yetenekli eğitiminin başarısı, üstün yetenekli bireylerin özelliklerini üstün yetenekli öğrencilerde oluşturucu şekilde olursa artar. Bu ise üstün yetenekli bireyler hangi becerilerle donanımlı olduğunun anlaşılması ve bu becerilerin eğitiminin üstün yetenekli eğitimine aktarılmasıyla mümkündür. Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) akademik alanda üstün yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi için ortaya konmuş bir programdır. ÜYÜKEP müfredat bileşenleri arasında öz-düzenleme becerileri bulunmaktadır. Öz-düzenleme becerileri sadece üstün yetenekli bilim insanlarının yetişmesinde değil tüm yetenek alanlarında bireylerin edinmeleri gereken becerilerdir. Bu çalışmada ÜYÜKEP’in birinci aşamasındaki 3 ve 4. sınıf düzeyindeki 19 öğrencinin öz-düzenleme becerilerindeki değişimin incelenmesi yapılmıştır. Tek gruplu öntest-sontest deneysel desen olarak gerçekleştirilen araştırma, 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde 12 haftalık sürede gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda ÜYÜKEP’e devam eden üstün yetenekli öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinde artış görülmüştür. Sonuç olarak üstün yetenekli öğrencilerde öz-düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik oluşturulan bu programın etkili olduğu söylenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

15-04-2017

Nasıl Atıf Yapılır

Tortop, H. S., & Topal, M. (2017). ÜYÜKEP Programının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öz-düzenleme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(2). Geliş tarihi gönderen https://cocukvemedeniyet.cocukvakfi.org.tr/index.php/CMD/article/view/24

Sayı

Bölüm

Makaleler