Duygusuzlaş(tır)madan Korumanın Yol Haritası: Koruyucu Psikoloji Çocuk Eğitiminde Duygusal Rehberlik

Yazarlar

  • Hilal Kazıcı Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2021.242

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, aile, koruyucu psikoloji, duygu

Özet

İnsan iç dünyasında envâi çeşit duyguyu bir arada barındırır. Hayatın manâsını kavrayabilen ve kendisiyle barışık bireyler yetiştirmenin yolu bu duyguları layıkıyla tanımaktan geçer (Cüceloğlu, 2008, s. 195-209). Duygulardan çok duyulara önem verilen modern çağda, insanın iç dünyasında barındırdığı duyguları layıkıyla tanımak ise oldukça meşakkatli bir hâl almıştır. Çağımıza özgü önemli bir sorun olan bu durum iki profesyonel ruh bilimcimizin gözünden kaçmamıştır. Prof. Dr. Kemal Sayar ile Uzman Psikolog Feyza Bağlam’ın birlikte kaleme aldığı Koruyucu Psikoloji adlı eserin ilk baskısı 2010 yılında, son baskısı ise 2015 yılında Timaş Yayınları’ndan çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

02-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Kazıcı, H. (2021). Duygusuzlaş(tır)madan Korumanın Yol Haritası: Koruyucu Psikoloji Çocuk Eğitiminde Duygusal Rehberlik. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(11). https://doi.org/10.47646/CMD.2021.242

Sayı

Bölüm

Tanıtım Bölümü