Çocuklara Allah İnancının Öğretiminde Temel İlkeler

Yazarlar

  • Mehmet Emin Ay

DOI:

https://doi.org/10.47646/CMD.2021.251

Anahtar Kelimeler:

Allah sevgisi, çocuk, eğitim, tedricilik

Özet

Eğitim denilince ilk akla gelen çocuk eğitimidir. Eğitimin bir parçasını da din eğitimi oluşturur. Dinin inanç, ibadet, ahlak ve muamelat alanı vardır. Bu alanlar iç içe girmesine rağmen, öğretiminde farklı ilke ve esaslar söz konusudur. Özellikle inanç esaslarının soyut konulardan oluşması konuyu hem hassaslaştırmakta hem de zorlaştırmaktadır. Bu makalede, İslam inanç esaslarının temelini oluşturan Allah inancının öğretimi ele alınmıştır. Çocuklara Allah inancının öğretiminde yapılacak bir hata büyük sorunlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle anne baba ve eğitimciler bu konuda dikkatli olmalıdır.

Bu çerçeve içinde makalede Allah inancının öğretiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler şu başlıklar altında açıklanmıştır: 1. Allah Sevgisi Esas Olmalıdır 2. Hoşgörülü Olmalıdır 3. Tedricilik (Aşamalılık) Esasına Özen Göstermelidir 4. Çocuğun Gönlüne Hitap Etmelidir 5. Çocuğun Dikkatini Etrafındaki Eşya ve Olaylara Yöneltmelidir.

Bu ilkeler açıklanırken, ayet ve hadisler temel alınmış, günümüz eğitimci ve psikologlarının görüşlerinden yararlanılmış ve ilkeler örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

18-12-2021

Nasıl Atıf Yapılır

Ay, M. E. (2021). Çocuklara Allah İnancının Öğretiminde Temel İlkeler. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 6(12). https://doi.org/10.47646/CMD.2021.251

Sayı

Bölüm

Makaleler